Перший заступник Голови Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства УПЦ взяв участь у засіданні Громадської ради з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України

2 квітня 2014 року у колонному залі Міністерства освіти і науки України відбулося засідання Громадської ради з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями при МОН України. З благословення Голови Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства Української Православної Церкви Митрополита Полтавського і Миргородського Филипа у засіданні взяли участь Перший заступник Голови Синодального відділу РОКІМ протоієрей Олександр Білокур та співробітник відділу диякон Георгій Оніпко.

Під час засідання Громадської ради обговорювались наступні питання: 1. Про стан викладання предметів духовно-морального спрямування у 2013/2014 навчальному році та подальші перспективи їхнього викладання; 2. Щодо забезпечення підготовки, перепідготовки та вдосконалення викладачів предметів духовно-морального спрямування; 3. Затвердження проекту плану діяльності Громадської ради на 2014 р.; 4. Різне .

Засідання Громадської ради розпочав Заступник міністра освіти і науки України Полянський П.Б.. У своєму вступному слові Павло Полянський наголосив на важливості викладання у школі предметів духовно-морального спрямування, зазначивши, що нове керівництво Міністерства освіти і науки України хоче і надалі продовжувати співпрацю з представниками релігійних організацій України і побажав всім присутнім продуктивної праці у даному напрямку. Далі засідання Громадської ради продовжив її Голова Марущенко В.С., який у свою чергу подякував Заступнику міністра Полянському П.Б. за увагу до діяльності Громадської ради та перейшов до обговорення питань порядку денного.

По темі першого питання порядку денного про стан викладання предметів духовно-морального спрямування у 2013/2014 навчальному році та подальші перспективи їхнього викладання слово було надано головному спеціалісту департаменту початкової і середньої освіти МОН України Євтушенко Р.І. Пані Євтушенко повідомила присутніх, що Громадська рада має намір звернутися до керівництва МОН з проханням повернути до інваріантної складової Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів предмету «Етика» та як альтернативу – курси духовно-морального спрямування. Також було повідомлено, що на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України 1 квітня 2014 року для громадського обговорення було оприлюднено проект Переліку напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра. Треба зазначити, що в даному переліку спеціальностей у напряму підготовки “6.020302 – Історія” та “6.020303 – Філологія. Українська мова і література”, присутня “додаткова спеціалізація: християнська етика” для освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”. Під час свого виступу Євтушенко Р.І. запропонувала систематично проводити літні школи для методистів і вчителів з християнської етики, зокрема на базі Полтавської єпархії УПЦ. Після жвавого обговорення членами Громадської ради були прийняті наступні рішення щодо першого питання порядку денного: 1) Звернутися до Міністерства освіти і науки України з приводу повернення до інваріантної складової Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів предмет «Етика» та як альтернативу – курси духовно-морального спрямування; 2) Внести пропозицію щодо введення у переліку напрямів спеціальностей для підготовки педагогічних працівників додаткову спеціалізацію «вчитель з християнської етики»; 3) Запропонувати ввести у школах де не має вивчення другої іноземної мови викладання по можливості предметів етики та християнської етики за рахунок виділених годин; 4) У 7-11 класах підготувати введення в навчальний процес етики та християнської етики; 5) Звернутися до Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій щодо підготовки звернення до батьківської громади з питань виховання; 6) Щодо введення до планів роботи МОН проведення літніх шкіл для методистів і вчителів з християнської етики.

Після цього відбувся розгляд другого питання порядку денного щодо забезпечення підготовки, перепідготовки та вдосконалення викладачів предметів духовно-морального спрямування. Тут слово було надано професору, академіку Академії наук вищої освіти України, заслуженому працівнику освіти України, завідувачу кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова Ладиченко Т.В. Пані Ладиченко повідомила присутніх, що на базі НПУ імені М.П. Драгоманова проводиться підготовка викладачів з етики та християнської етики, а також запропонувала ввести можливість підготовки випускників духовних навчальних закладів як педагогів з християнської етики. Після обговорення по даному питанню були прийняте наступне рішення: створити робочу групу з числа представників Вузів України, у яких відбувається підготовка фахівців з предметів духовно-морального спрямування, яка б сприяла вирішенню сучасних викликів, пов’язаних з підготовкою та перепідготовкою вчителів курсів духовно-морального спрямування у вищих навчальних закладах країни.

Наприкінці засідання був затверджений проект плану діяльності Громадської ради на 2014 рік.

IMG_0633 2 IMG_0634 2 _MG_0081 IMG_0637 2